Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vás chci informovat o tom, jakým způsobem a proč dochází ke zpracování vašich osobních údajů, jak se o ně starám a jak je chráním. Také vás upozorním na vaše práva, která můžete kdykoliv uplatnit.

Komu svěřujete své osobní údaje?

Správce osobních údajů a provozovatel tohoto webu je:
Mark Dzirasa
17. listopadu 118, 284 01, Kutná Hora – Šipší

Fakturační údaje

Mark Dzirasa
IČ: 49544772
17. listopadu 118
Kutná Hora
284 01
 

Co je to „Osobní údaj“?

Za „Osobní údaj“ jsou považovány veškeré informace (identifikátory), kterými lze přímo či nepřímo identifikovat fyzickou osobu. Identifikátorem může být např. jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. To ale neznamená, že bych po vás všechny tyto údaje požadoval. Pracuji jen s těmi, s kterými mohu dosahovat svého oprávněného zájmu. Nic víc, nic míň.

Co je to zpracování osobních údajů?

Zpracování osobních údajů je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Jaké údaje o(d) vás shromažďuji?

Na základě vašeho souhlasu

Shromažďuji pouze takové údaje, které mi se svým souhlasem poskytnete. Váš souhlas je svobodný, konkrétní, informovaný, jednoznačný a jasně odlišitelný od jiných prohlášení. Jinak je neplatný. Dávejte však pozor na to, že to neplatí pro takové údaje, které sami o sobě poskytnete veřejně např. v podobě příspěvku nebo komentáře v diskuzích.

Ale i bez souhlasu

Některé údaje však mohu shromažďovat i bez vašeho souhlasu. Jedná se zejména o údaje, které jsou nutné k tomu, abych mohl dostát všem našim dohodám (smlouvám). Tzn., abych vám mohl dodat produkty a služby, které si objednáte nebo které jsou předmětem plnění. Určité údaje musím i uchovávat podle právních předpisů (např. daňové zákony a zákon o účetnictví). Musím mj. shromažďovat vaše jméno a příjmení, trvalé bydliště (u podnikatelů název jejich firmy, sídlo, IČ a příp. DIČ), doručovací adresu a údaje o platbách.

Pro účely naší další komunikace

Protože se snažím, aby pro vás byly mé produkty dostupné, budu vám o nich dávat vědět v různě dlouhých intervalech. Za tímto účelem budu shromažďovat váš email a příp. i telefonní číslo.

Pokud projevíte zájem o odebírání novinek, či chcete být informováni o připravovaných akcích a jiných důležitých sděleních, dávám vám možnost, abyste se svobodně rozhodli, zda mi své kontaktní údaje poskytnete či nikoliv. Váš email zaregistruji až na základě tzv. double opt-in (dvojí potvrzení souhlasu). Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, ať už tak, že mi o tom dáte vámi zvoleným způsobem vědět, nebo v přijatém emailu klikněte na odkaz, který je určen k odhlášení.

Údaje shromažďuji, abych zlepšoval tyto stránky.

Snažím se poskytovat všechny produkty k vašemu prospěchu a spokojenosti. Za tímto účelem využívám dostupné metriky a další technické prostředky. Jedná se o služby, které poskytuje společnost Google ve formě zejména Google Analytics nebo Google Search Console. Pokud už zavítáte na moje webové stránky, mohu sbírat údaje během vaší návštěvy. Takže o vás mohu vědět např., z jaké jiné webové stránky jste ke mně přišli (zdroj), jaké stránky jste navštívili (prohlížený obsah a chování), nebo z jaké IP adresy jste se přihlásili.

Na webových stránkách používám soubory Cookies, což jsou malé soubory, které se stahují do vašeho prohlížeče a pomáhají mi, abych vám zobrazoval to, co vás zajímá, a abych vám usnadnil návštěvu a prohlížení obsahu. Dále mi pomáhají pro (re)marketingové účely. Tyto soubory můžete kdykoliv smazat ze svého prohlížeče.

Obchodní strategie a (re)marketing

Chci vás ujistit, že žádné vaše osobní údaje neprodávám ani neposkytuji třetím stranám. Mohu vás však upozorňovat na jejich produkty a služby. Jedná se zejména o obchodní aktivity společnosti Cabinad, s.r.o. (IČ 04877501), kde jsem jednatelem.

Ochrana osobních údajů

Ochranu vašich osobních údajů neberu na lehkou váhu. Vážím si vaší důvěry, a přestože nejsem profesionální informatik, nepřestávám se v této oblasti vzdělávat. Dělám vše proto, abych vylepšoval technická a organizační a bezpečnostní opatření tak, abych data, která mi svěříte (o)chránil proti neoprávněné manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

Jak zabezpečuji vaše osobní údaje?

  • Na webových stránkách používám zabezpečené připojení na server. Server je vybaven firewallem. Dále používám DDoS ochranu a IDS/IPS ochranu.
  • Šifrování probíhá na základě důvěryhodného certifikátu, který je vystaven certifikační autoritou (https).
  • Všechny emaily jsou kontrolovány, zda neobsahují viry, nejedná se o spamy nebo o phishing.
  • Je používána zabezpečená komunikace SMTPS, POP3S, IMAPS.

Jaká máte práva?

Pokud nabydete dojmu, že je něco v nepořádku, máte právo vznést námitku, máte právo na informace a právo na přístup k vašim údajům, máte právo je opravit nebo doplňovat, máte právo omezit zpracování, právo nebýt předmětem výhradně automatizovaného zpracování, právo na přenositelnost údajů, máte právo na výmaz a právo být zapomenut(a).

Něco vám tu chybí?

Spolupracuji se specialistou na GDPR problematiku, sám se v této oblasti aktivně vzdělávám a pracuji na vylepšování stávajících opatření.

Pokud jsem i přes to udělal nějakou chybu, nebo jsem na něco zapomněl, rozhodně to nebyl úmysl. Budu rád, pokud mě na takovou skutečnost upozorníte. Kontaktovat mě můžete kdykoliv, a to i v případě, kdy budete mít nějaký dotaz. I to je totiž vaše právo.

Mým cílem je vám poskytovat i nadále co možná nejlepší produkty a služby vč. zabezpečení veškerých vašich osobních údajů.

Mark Dzirasa